de en pl
COMPANYSERVICESPRODUCTSCONTACT
NEWS

-
We completed the first phase of investment in real estate in the center of Radom. The local in the cloce center of the city was traded to the users.

Our client Werth-Holz SA debuted on NewConnect operated by the Stock Exchange in Warsaw. We take care of development and maintenance of our client's IT-infrastructure.

After nearly two-years-long process in patent office, we have obtained legal protection of trade marks "Himalaya-IT", "Himalaya" and logo "HI".

From today we invite you to our new office at Kazimierzowska Street 43/34

-
We have finished first stage of design-software works on a new cross-language portal. Project was co-financed from UE fund - Innovative Economy, programme 8.1

At our client ECI Group we have implemented our new product - multifunctional document repository.

We have finished implementation of our new Forex trading system.

-
We have taken part in Devoxx - an annual technical conference that focuses on Java in Antwerp. Achieved knowledge will help us improve innovativeness and reliability of our solutions.

After analysis stage we have started work on PoC of SLM system for one of the five biggest banks in the world.

-
From today we invite you to our new office at Marszalkowska Street 55/73

We have finished implementation of our workgroup product at the joint-stock company

Websin

Repozytorium dokumentów

Websin to centralne repozytorium dokumentów wyposażone w szereg użytecznych, którego celem jest zwiększenie efektywności małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania dokumentami.
      Websin sprawdza się wszędzie tam, gdzie procesy biznesowe opierają się na pracy z dużą ilością dokumentów oraz wymagają koordynacji działań wielu osób. Przykłady zastosowań obejmują nie tylko profesjonalne zarządzanie dokumentami firmy, ale również wypełnienie regulacji ustawowych w zakresie przechowywania informacji czy bardzo efektywne mechanizmy komunikacji z klientem i dokumentacji przebiegu współpracy i świadczonych usług.

Powiększ zdjęcie

Organizacja pracy

Czy wiesz, że:

25% dokumentów papierowych jest przechowywanych w niewłaściwym miejscu i nigdy nie będzie odnalezione
raport Gartner Group

Zebranie w jednym miejscu oraz uporządkowanie według określonych kryteriów dokumentów firmy ułatwia organizację pracy, pozwalając efektywnie wykorzystywać zasoby oraz synchronizować pracę większych zespołów. Poszczególne dokumenty repozytorium można dowolnie przydzielać pracownikom w zależności od zajmowanego stanowiska lub zadań zgodnie z polityką firmy. Konfiguracja dotyczy również zakresu praw poszczególnych użytkowników do zasobów (tylko odczyt, modyfikacja, usunięcie). Pozwala to na współdzielenie właściwych informacji do właściwych osób.

Oszczędność

Czy wiesz, że:

Pracownicy zużywają każdego dnia od 30% do 40% swojego czasu pracy na zadania związane z wyszukiwaniem dokumentów lub informacji.
raport Gartner Group

Ciągły dostęp do kompletu aktualnych dokumentów dotyczących danej sprawy pozwala zaoszczędzić czas, uniknąć angażowania innych osób oraz umożliwia sprawne przejmowanie zadań w przypadku choroby lub nieobecności i wdrażanie nowych pracowników, gwarantując jednocześnie ciągłość i fachowość pracy. Więcej czasu przeznaczonego na ważne zadania to również znaczne korzyści finansowe dla firmy w dłuższym okresie.

Wersjonowanie

Czy wiesz, że:

Każdy dokument kopiowany jest średnio około 11 razy
raport Gartner Group

W sytuacji wielokrotnej edycji treści ofert czy umów przez kilka osób bardzo łatwo pogubić się w przesyłanych plikach i doprowadzić do pomyłki. Websin zapewnia dostęp do najbardziej aktualnego dokumentu oraz umożliwia porównanie i powrót do jednej z jego poprzednich wersji. Dzięki temu możemy łatwo prześledzić zakres zmian dokonanych przez poszczególne osoby, oraz poznać cel w jakim zostały dokonane.Powiększ zdjęcie

Informacja

Czy wiesz, że:

Tylko około 20% informacji znajduje się w bazach danych. 80% to informacje w postaci dokumentów
raport Gartner Group

Pracując na dokumencie użytkownik ma możliwość dołączenia odpowiedniego komentarza do każdej kolejnej jego wersji. Daje to możliwość informowania uczestników procesu o celu i rodzaju dokonanych zmian, o stanie prac czy krokach, które powinny zostać przedsięwzięte.

Powiększ zdjęcie

Bezpieczeństwo

Czy wiesz, że:

co roku w 20% firm dochodzi przynajmniej do 22 przypadków utraty ważnych danych, a w 68% firm kilkakrotnie dochodzi do utraty danych
IT Policy Compliance Group

Przechowywanie dokumentów w centralnym repozytorium może uchronić firmę przed utratą kluczowych danych w sytuacjach awaryjnych. System logowania i haseł pozwla natomiast stworzyć optymalny mechanizm dostępu do danych w zależności od poziomu zaufania, oraz śledzić pracę poszczególnych osób na podstawie logów i dokonywanych zmian.

Łatwość użycia

Korzystanie z repozytorium odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej, co zapewnia łatwy dostęp do dokumentów nie tylko z biura ale również podczas delegacji, w czasie szkolenia etc. Intuicyjny interfejs sprawia, że produkt jest niezwykle prosty w nauce i obsłudze i może być wykorzystywany również przez osoby nietechniczne.