de en pl
O NASUSŁUGIPRODUKTYKONTAKT
AKTUALNOŚCI

-
Zakończyliśmy pierwszy etap inwestycji w nieruchomość lokalową w centrum Radomia. Lokal w ścisłym centrum miasta został oddany do uzytkownia.

Nasz klient Werth-Holz S.A. zadebiutował na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Naszemu klientowi zapewniamy rozwój i utrzymanie całości infrastruktury IT.

Po blisko 2 letnim procesie w urzędzie patentowym uzyskaliśmy ochronę prawną na znak towarowy "Himalaya-IT", "Himalaya" oraz znak graficzny "HI".

Od dziś zapraszamy do naszego nowego biura przy ul.Kazimierzowskiej 43/34

-
Zakończyliżmy pierwszy etap prac projektowo-programistycznych nad nowym portalem cross-language. Projekt współfinansowany był ze środków UE - Innowacyjna Gospodarka program 8.1.

U naszego klienta ECI Group wdrożyliśmy nasz nowy produkt - wielofunkcyjne repozytorium dokumentów.

Wdrożyliśmy u jednego z naszych klientów system tradingowy na platformę Forex.

-
Uczestniczyliśmy w Devoxx - corocznej konferencji poświęconej Javie w Anwerpii. Zdobyta wiedza pozwoli nam uczynić nasze rozwiązania jeszcze bardziej niezawodnymi i innowacyjnymi.

Zakończyliśmy etap analizy i rozpoczęliśmy pracę nad PoC systemu SLM dla jednego z pięciu największych banków na świecie

-
Od dziś zapraszamy do naszego nowego biura przy ul.Marszałkowskiej 55/73 lokal 13.

Zakończyliśmy wdrożenie naszego autorskiego produktu klasy Workgroup w spółce giełdowej

Chamlang

Produkt do zarządzania poziomem usług

Trwają prace nad naszym autorskim produktem SLM do zarządzania poziomem usług w przedsiębiorstwie dla jednego z pięciu największych banków na świecie. System będzie realizował koncepcje SOA (ang. Software Oriented Architecture), co sprawia, że poszczególne usługi są tworzone na zamówienie biznesu i według specyfikacji dyktowanej przez biznes. Pozwala to na realizację celów w sposób iteracyjny i przyrostowy, tym samym mniej ryzykowny. Realizacja systemu została podzielona na trzy etapy, w których dostarczone zostaną następujące elementy systemu:

ETAP I (PoC) - zakończony: ETAP II: ETAP III:

Chętnie dostosujemy nasz produkt do Państwa indywclassualnych potrzeb i pomożemy lepiej wykorzystać potencjał i możliwości Waszego przedsiębiorstwa