de en pl
O NASUSŁUGIPRODUKTYKONTAKT
AKTUALNOŚCI

-
Zakończyliśmy pierwszy etap inwestycji w nieruchomość lokalową w centrum Radomia. Lokal w ścisłym centrum miasta został oddany do uzytkownia.

Nasz klient Werth-Holz S.A. zadebiutował na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Naszemu klientowi zapewniamy rozwój i utrzymanie całości infrastruktury IT.

Po blisko 2 letnim procesie w urzędzie patentowym uzyskaliśmy ochronę prawną na znak towarowy "Himalaya-IT", "Himalaya" oraz znak graficzny "HI".

Od dziś zapraszamy do naszego nowego biura przy ul.Kazimierzowskiej 43/34

-
Zakończyliżmy pierwszy etap prac projektowo-programistycznych nad nowym portalem cross-language. Projekt współfinansowany był ze środków UE - Innowacyjna Gospodarka program 8.1.

U naszego klienta ECI Group wdrożyliśmy nasz nowy produkt - wielofunkcyjne repozytorium dokumentów.

Wdrożyliśmy u jednego z naszych klientów system tradingowy na platformę Forex.

-
Uczestniczyliśmy w Devoxx - corocznej konferencji poświęconej Javie w Anwerpii. Zdobyta wiedza pozwoli nam uczynić nasze rozwiązania jeszcze bardziej niezawodnymi i innowacyjnymi.

Zakończyliśmy etap analizy i rozpoczęliśmy pracę nad PoC systemu SLM dla jednego z pięciu największych banków na świecie

-
Od dziś zapraszamy do naszego nowego biura przy ul.Marszałkowskiej 55/73 lokal 13.

Zakończyliśmy wdrożenie naszego autorskiego produktu klasy Workgroup w spółce giełdowej

IT Outsourcing


Himalaya-IT to zespół wysokiej klasy specjalistów, realizujących projekty w takich sektorach jak telekomunikacja, finanse i bankowość, ubezpieczenia. Nabyte doświadczenie, wiedza i umiejętności naszych pracowników
Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my
Henry Ford, 1923
są gwarancją profesjonalnej realizacji zadań z zakresu technologii rozproszonych. Klientom poszukującym doświadczonego partnera oferujemy możliwość współpracy przy projektach dotyczących rozwoju oprogramowania, systemów integracyjnych oraz audytu. W zależności od potrzeb, do realizacji wyznaczonych celów mogą Państwo skorzystać z doświadczenia naszych pracowników na różnych poziomach kompetencji. Oto przykładowe profile naszych konsultantów:

Młodszy projektant/developer Java/J2EE

Doświadczenie:
2 lata
Próbka kompetencji:
J2EE (JMS), Servlets, JSP, JavaScript, XML, HTML
JBoss, Apache, PostgreSQL, MQSeries
Eclipse, CVS, EJB2.0 (session, message-driven)
Tomcat, Ant, Maven, Cruise Control, Tapestry
Spring Framework, Hibernate, Webservices (Axis), Quartz
Projekty:
 
 • System dla firmy ubezpieczeniowej pozwalający użytkownikom na zarządzanie kontami online
  - Udział w projektowaniu architektury systemu
  - Tworzenie oprogramowania i utrzymanie warstwy integracyjnej
  - Konfiguracja MQSeries dla tego systemu
 • Modyfikacja systemu zarządzania kontami dla klientów Otwartego Funduszu Emerutalnego
  - zaimplementowanie nowej funckjonalności systemu
  – zmiany w warstwie logiki biznesowej i prezentacji
  – przygotowanie nowego projektu i zmiana sposobu wyświetlania danych

Starszy projektant/Architect Java/J2EE

Doświadczenie:
10 lat
Próbka kompetencji:
Java, J2EE, ANSI C, C++, J2SE
EJB(SLSB, SFSB, Entity), JDBC, ODBC, JMX, JTP, JTS XA, CORBA
RMI/IIOP, AJAX, JNLP, WebSphere MQ, JPA, ADO.NET, ASP.NET
BEA WebLogic, Jboss, Tomcat, Apache, Tapestry, Samba, WebSphere, IIS
CVS, Ant building tool, SVN, Xdoclet, Bugzilla, Maven2, Jmeter, Axis
Certyfikaty:
 
 • IBM Certified Database Associate - DB2 Universal Database V8.1 Family
 • IBM WepSphere Application Server Administrator
 • Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform, Standard Edition 5.0
Projekty:
 
 • System logistyczny dla dużego koncernu zagranicznego
  - Projektowanie architektury systemu i modułów biznesowych
  - Rozwój oprogramowania systemu J2EE z wykorzystaniem IBM WebSphere, IBM DB2, Rational Software Architect 7.0, Eclipse RCP, Xinity, Hibernate, Spring, Dynamic Model framework
 • System dla agencji rządowej
  - Projekt architektury systemu
  - Integracja systemu przy użyciu ESB (Enterprise Service Bus) i technologii WebServices
  - Implementacja warstwy transakcyjnej i enterprise security
 • Inne
  - zaawansowane administrowanie serwerami BEA Weblogic, JBoss 4, Apache Tomcat i Apache Http włączając klasteryzację z mechanizmami failover i load balancing
  - Wykorzystywanie OpenLDAP jako serwera do autentykacji i autoryzacji
  - Tworzenie oprogramowania systemów J2EE na bazie IBM WebSphere, IBM DB2, Rational Software Architect 7.0, Eclipse RCP, Xinity, Hibernate, Spring, Dynamic Model framework
  - Projektowanie systemów z wykorzystaniem narzędzi Enterprise Architect i Borland (notacja UML)
  - Implementacja serwisów asynchronicznych na bazie JMS 1.1 API i Message Driven Beans
  - Optymalizacja systemów J2EE, serwerów aplikacyjnych i baz danych

Specjalista baz danych Oracle

Doświadczenie:
4 lata
Kompetencje:
Oracle, SQL, PL/SQL, Sybase, PostgreSQL, MySQL
Java/J2EE, ANSI C, C++, Delphi, BASH, Unix, SAS4GL
Rational Rose, Purify, ClearQuest, Jude, RUP, Agile, XP, design patterns
Certyfikaty:
 
 • Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform 1.4
 • Certificate in Advanced English
Umiejętności:
 • Doświadczenie w zbieraniu, dokumentowaniu i analizowaniu wymagań klienta
 • Profesjonalne tworzenie wysokiej jakosci dokumentacji technicznej
 • Projektowanie i administracja transakcyjnych baz danych
 • Zestawianie raportów w pl/sql'u z różnych systemów z intensywnym wykorzystaniem funkcji analitycznych
 • Optymalizacja zapytań dla raportów cyklicznych
 • Weryfikacja i Kontrola poprawności i spójności produkowanych przez raporty wyników
 • Optymalizacja procesu biznesowego ładowania i przetwarzania pewnych danych wejściowych. Implementacja w PL/SQLu
 • Optymalizacja procedur, funkcji i triggerów PL/SQL

Konsultant BPM

Doświadczenie:
4 lata
Kompetencje:
Java, J2EE (JSP, JSF, Struts), JMX, JavaScript, XML, DB2
Ant, CVS repository, Tomcat, JBoss, Axis, Siebel Tools
WS, SOAP, WSDL, UDDI, Log4Java
PL/SQL, PostgreSQL, Oracle
Projekty:
 
 • System Cyrkulacji Faktur
  - Praca z zespołem nad identyfikacją i dokumentacją wymagań i reguł biznesowych
  - Sporządzanie analiz biznesowych, wycen, szacunkowych kosztów
  - Projektowanie i implemntacja modułów synchronizacyjnych pomiędzy różnymi silnikami workflow
 • Inne
  - Przygotowywanie szacunkowych i rzeczywistych wycen i analiz dotyczących własnych produktów i konkurencyjnych
  – Utrzymanie, rozwój i zarządzanie produktami workflow zgodnie ze standardami WfMC
  - Projektowanie i implementacja interfejsów webowych do systmu EMS, oraz pomiędzy systemami EMS i SAP
  - Doradztwo w zakresie systemów klasy workflow