de en pl
O NASUSŁUGIPRODUKTYKONTAKT
AKTUALNOŚCI

-
Zakończyliśmy pierwszy etap inwestycji w nieruchomość lokalową w centrum Radomia. Lokal w ścisłym centrum miasta został oddany do uzytkownia.

Nasz klient Werth-Holz S.A. zadebiutował na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Naszemu klientowi zapewniamy rozwój i utrzymanie całości infrastruktury IT.

Po blisko 2 letnim procesie w urzędzie patentowym uzyskaliśmy ochronę prawną na znak towarowy "Himalaya-IT", "Himalaya" oraz znak graficzny "HI".

Od dziś zapraszamy do naszego nowego biura przy ul.Kazimierzowskiej 43/34

-
Zakończyliżmy pierwszy etap prac projektowo-programistycznych nad nowym portalem cross-language. Projekt współfinansowany był ze środków UE - Innowacyjna Gospodarka program 8.1.

U naszego klienta ECI Group wdrożyliśmy nasz nowy produkt - wielofunkcyjne repozytorium dokumentów.

Wdrożyliśmy u jednego z naszych klientów system tradingowy na platformę Forex.

-
Uczestniczyliśmy w Devoxx - corocznej konferencji poświęconej Javie w Anwerpii. Zdobyta wiedza pozwoli nam uczynić nasze rozwiązania jeszcze bardziej niezawodnymi i innowacyjnymi.

Zakończyliśmy etap analizy i rozpoczęliśmy pracę nad PoC systemu SLM dla jednego z pięciu największych banków na świecie

-
Od dziś zapraszamy do naszego nowego biura przy ul.Marszałkowskiej 55/73 lokal 13.

Zakończyliśmy wdrożenie naszego autorskiego produktu klasy Workgroup w spółce giełdowej

Websin

Repozytorium dokumentów

Websin to centralne repozytorium dokumentów wyposażone w szereg użytecznych, którego celem jest zwiększenie efektywności małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania dokumentami.
      Websin sprawdza się wszędzie tam, gdzie procesy biznesowe opierają się na pracy z dużą ilością dokumentów oraz wymagają koordynacji działań wielu osób. Przykłady zastosowań obejmują nie tylko profesjonalne zarządzanie dokumentami firmy, ale również wypełnienie regulacji ustawowych w zakresie przechowywania informacji czy bardzo efektywne mechanizmy komunikacji z klientem i dokumentacji przebiegu współpracy i świadczonych usług.

Powiększ zdjęcie

Organizacja pracy

Czy wiesz, że:

25% dokumentów papierowych jest przechowywanych w niewłaściwym miejscu i nigdy nie będzie odnalezione
raport Gartner Group

Zebranie w jednym miejscu oraz uporządkowanie według określonych kryteriów dokumentów firmy ułatwia organizację pracy, pozwalając efektywnie wykorzystywać zasoby oraz synchronizować pracę większych zespołów. Poszczególne dokumenty repozytorium można dowolnie przydzielać pracownikom w zależności od zajmowanego stanowiska lub zadań zgodnie z polityką firmy. Konfiguracja dotyczy również zakresu praw poszczególnych użytkowników do zasobów (tylko odczyt, modyfikacja, usunięcie). Pozwala to na współdzielenie właściwych informacji do właściwych osób.

Oszczędność

Czy wiesz, że:

Pracownicy zużywają każdego dnia od 30% do 40% swojego czasu pracy na zadania związane z wyszukiwaniem dokumentów lub informacji.
raport Gartner Group

Ciągły dostęp do kompletu aktualnych dokumentów dotyczących danej sprawy pozwala zaoszczędzić czas, uniknąć angażowania innych osób oraz umożliwia sprawne przejmowanie zadań w przypadku choroby lub nieobecności i wdrażanie nowych pracowników, gwarantując jednocześnie ciągłość i fachowość pracy. Więcej czasu przeznaczonego na ważne zadania to również znaczne korzyści finansowe dla firmy w dłuższym okresie.

Wersjonowanie

Czy wiesz, że:

Każdy dokument kopiowany jest średnio około 11 razy
raport Gartner Group

W sytuacji wielokrotnej edycji treści ofert czy umów przez kilka osób bardzo łatwo pogubić się w przesyłanych plikach i doprowadzić do pomyłki. Websin zapewnia dostęp do najbardziej aktualnego dokumentu oraz umożliwia porównanie i powrót do jednej z jego poprzednich wersji. Dzięki temu możemy łatwo prześledzić zakres zmian dokonanych przez poszczególne osoby, oraz poznać cel w jakim zostały dokonane.Powiększ zdjęcie

Informacja

Czy wiesz, że:

Tylko około 20% informacji znajduje się w bazach danych. 80% to informacje w postaci dokumentów
raport Gartner Group

Pracując na dokumencie użytkownik ma możliwość dołączenia odpowiedniego komentarza do każdej kolejnej jego wersji. Daje to możliwość informowania uczestników procesu o celu i rodzaju dokonanych zmian, o stanie prac czy krokach, które powinny zostać przedsięwzięte.

Powiększ zdjęcie

Bezpieczeństwo

Czy wiesz, że:

co roku w 20% firm dochodzi przynajmniej do 22 przypadków utraty ważnych danych, a w 68% firm kilkakrotnie dochodzi do utraty danych
IT Policy Compliance Group

Przechowywanie dokumentów w centralnym repozytorium może uchronić firmę przed utratą kluczowych danych w sytuacjach awaryjnych. System logowania i haseł pozwla natomiast stworzyć optymalny mechanizm dostępu do danych w zależności od poziomu zaufania, oraz śledzić pracę poszczególnych osób na podstawie logów i dokonywanych zmian.

Łatwość użycia

Korzystanie z repozytorium odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej, co zapewnia łatwy dostęp do dokumentów nie tylko z biura ale również podczas delegacji, w czasie szkolenia etc. Intuicyjny interfejs sprawia, że produkt jest niezwykle prosty w nauce i obsłudze i może być wykorzystywany również przez osoby nietechniczne.