de en pl
UNTERNEHMENDIENSTLEISTUNGENPRODUKTEKONTAKT
NEWS

-
Wir haben die erste Phase der Investition in Immobilien Räumlichkeiten im Zentrum von Radom beendet. Das Lokal ist für den Einsatz gestellt.

Unser Kunde Werth-Holz SA ging an die Börse in Warschau (NewConnect). Wir sind für Entwicklung und Wartung der gesamten IT- Infrastruktur unseres Kundes verantworltich.

Nach fast zweijährigen Prozess im Patentamt haben wir Markenschutz für den Warenzeichen "Himalaya IT", "Himalaya" sowie für graphisches Zeichen "HI" bekommen.

Von heute an laden wir zu unserem neuen Büro an der Kazimierzowska Straße 43/34

-
Die Erste Stufe der Projekt - und Programmierungsarbeiten an dem neuen Portal cross-language wurde abgeschlossen. Das Projekt wurde aus Mitteln der Europäischen Union kofinanziert - Operationelles Programm Innovative Wirtschaft 8.1.

Bei unserem Kunden ECI Group haben wir unser neues Produkt aufgesstelt - mehrfunktionales Dokumentrepositorium.

Wir haben das Einleiten unseres neuen Devisen-Handelssystems beendet.

-
Wir haben am Devoxx - eine jährlich stattfindende Javakonferenz in Antwerpen teilgenommen. Das neu ergatterte Wissen wird uns helfen, unsere Lösungen innovativer und unfehlbarer zu machen.

Nach der Analysephase bauen wir einen PoC (Machbarkeitsstudie) von SLM-System für einen der grössten Banken in der Welt

-
Von heute an laden wir zu unserem neuen Büro an der Marszalkowska Straße 55/73 Lokal 13 ein.

Wir haben das Einleiten unseres Autorenprodukts der Workgroup Klasse in der Aktiengesellschaft beendet.

Websin

Repozytorium dokumentów

Websin to centralne repozytorium dokumentów wyposażone w szereg użytecznych, którego celem jest zwiększenie efektywności małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania dokumentami.
      Websin sprawdza się wszędzie tam, gdzie procesy biznesowe opierają się na pracy z dużą ilością dokumentów oraz wymagają koordynacji działań wielu osób. Przykłady zastosowań obejmują nie tylko profesjonalne zarządzanie dokumentami firmy, ale również wypełnienie regulacji ustawowych w zakresie przechowywania informacji czy bardzo efektywne mechanizmy komunikacji z klientem i dokumentacji przebiegu współpracy i świadczonych usług.

Powiększ zdjęcie

Organizacja pracy

Czy wiesz, że:

25% dokumentów papierowych jest przechowywanych w niewłaściwym miejscu i nigdy nie będzie odnalezione
raport Gartner Group

Zebranie w jednym miejscu oraz uporządkowanie według określonych kryteriów dokumentów firmy ułatwia organizację pracy, pozwalając efektywnie wykorzystywać zasoby oraz synchronizować pracę większych zespołów. Poszczególne dokumenty repozytorium można dowolnie przydzielać pracownikom w zależności od zajmowanego stanowiska lub zadań zgodnie z polityką firmy. Konfiguracja dotyczy również zakresu praw poszczególnych użytkowników do zasobów (tylko odczyt, modyfikacja, usunięcie). Pozwala to na współdzielenie właściwych informacji do właściwych osób.

Oszczędność

Czy wiesz, że:

Pracownicy zużywają każdego dnia od 30% do 40% swojego czasu pracy na zadania związane z wyszukiwaniem dokumentów lub informacji.
raport Gartner Group

Ciągły dostęp do kompletu aktualnych dokumentów dotyczących danej sprawy pozwala zaoszczędzić czas, uniknąć angażowania innych osób oraz umożliwia sprawne przejmowanie zadań w przypadku choroby lub nieobecności i wdrażanie nowych pracowników, gwarantując jednocześnie ciągłość i fachowość pracy. Więcej czasu przeznaczonego na ważne zadania to również znaczne korzyści finansowe dla firmy w dłuższym okresie.

Wersjonowanie

Czy wiesz, że:

Każdy dokument kopiowany jest średnio około 11 razy
raport Gartner Group

W sytuacji wielokrotnej edycji treści ofert czy umów przez kilka osób bardzo łatwo pogubić się w przesyłanych plikach i doprowadzić do pomyłki. Websin zapewnia dostęp do najbardziej aktualnego dokumentu oraz umożliwia porównanie i powrót do jednej z jego poprzednich wersji. Dzięki temu możemy łatwo prześledzić zakres zmian dokonanych przez poszczególne osoby, oraz poznać cel w jakim zostały dokonane.Powiększ zdjęcie

Informacja

Czy wiesz, że:

Tylko około 20% informacji znajduje się w bazach danych. 80% to informacje w postaci dokumentów
raport Gartner Group

Pracując na dokumencie użytkownik ma możliwość dołączenia odpowiedniego komentarza do każdej kolejnej jego wersji. Daje to możliwość informowania uczestników procesu o celu i rodzaju dokonanych zmian, o stanie prac czy krokach, które powinny zostać przedsięwzięte.

Powiększ zdjęcie

Bezpieczeństwo

Czy wiesz, że:

co roku w 20% firm dochodzi przynajmniej do 22 przypadków utraty ważnych danych, a w 68% firm kilkakrotnie dochodzi do utraty danych
IT Policy Compliance Group

Przechowywanie dokumentów w centralnym repozytorium może uchronić firmę przed utratą kluczowych danych w sytuacjach awaryjnych. System logowania i haseł pozwla natomiast stworzyć optymalny mechanizm dostępu do danych w zależności od poziomu zaufania, oraz śledzić pracę poszczególnych osób na podstawie logów i dokonywanych zmian.

Łatwość użycia

Korzystanie z repozytorium odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej, co zapewnia łatwy dostęp do dokumentów nie tylko z biura ale również podczas delegacji, w czasie szkolenia etc. Intuicyjny interfejs sprawia, że produkt jest niezwykle prosty w nauce i obsłudze i może być wykorzystywany również przez osoby nietechniczne.