de en pl
O NASUSŁUGIPRODUKTYKONTAKT
AKTUALNOŚCI

-
Zakończyliśmy pierwszy etap inwestycji w nieruchomość lokalową w centrum Radomia. Lokal w ścisłym centrum miasta został oddany do uzytkownia.

Nasz klient Werth-Holz S.A. zadebiutował na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Naszemu klientowi zapewniamy rozwój i utrzymanie całości infrastruktury IT.

Po blisko 2 letnim procesie w urzędzie patentowym uzyskaliśmy ochronę prawną na znak towarowy "Himalaya-IT", "Himalaya" oraz znak graficzny "HI".

Od dziś zapraszamy do naszego nowego biura przy ul.Kazimierzowskiej 43/34

-
Zakończyliżmy pierwszy etap prac projektowo-programistycznych nad nowym portalem cross-language. Projekt współfinansowany był ze środków UE - Innowacyjna Gospodarka program 8.1.

U naszego klienta ECI Group wdrożyliśmy nasz nowy produkt - wielofunkcyjne repozytorium dokumentów.

Wdrożyliśmy u jednego z naszych klientów system tradingowy na platformę Forex.

-
Uczestniczyliśmy w Devoxx - corocznej konferencji poświęconej Javie w Anwerpii. Zdobyta wiedza pozwoli nam uczynić nasze rozwiązania jeszcze bardziej niezawodnymi i innowacyjnymi.

Zakończyliśmy etap analizy i rozpoczęliśmy pracę nad PoC systemu SLM dla jednego z pięciu największych banków na świecie

-
Od dziś zapraszamy do naszego nowego biura przy ul.Marszałkowskiej 55/73 lokal 13.

Zakończyliśmy wdrożenie naszego autorskiego produktu klasy Workgroup w spółce giełdowej

Lhotse

Produkt klasy Portfolio Project Management

  Pobierz: PREZENTACJA LHOTSE (pdf)

Lhotse to idealne narzędzie dedykowane dla małych i średnich przedsiębiorstw, które wspomaga ich działalność w wielu obszarach. Produkt został stworzony po wnikliwej obserwacji oraz analizie bizesowej i technicznej codziennej pracy wielu firm, co pozwoliło na wyodrębnienie i ujęcie w przejrzysty i funkcjonalny sposób powtarzających się w nich procesów.

Funkcjonalności

 • Przejrzysta hierarchia zarządzania
 • Uporządkowanie procesów biznesowych
 • Ciągłe śledzenie postępu prac
 • Zarządzanie zasobami
 • Delegacja zadań
 • Alokacja czasu pracowników
 • Raportowanie rzeczywistych i szacowanych kosztów przedsięwzięć
 • Harmonogramowanie prac
 • Szacowanie terminów realizacji zadań

KORZYŚCI BIZNESOWE

Lhotse sprawdza się wszędzie tam, gdzie procesy biznesowe wymagają wykonania wielu czynności i koordynacji pracy wielu osób jak również śledzenia stanu i kosztów prac oraz alokacji zasobów. Przykłady zastosowań obejmują zarządzanie projektami, nadzorowanie procesów sprzedażowych, planowanie i monitorowanie realizacji przedsięwzięć oraz zarządzanie klientami.

Zalety systemu

 • Niski koszt
 • Małe wymagania sprzętowe
 • Elastyczność
 • Bezpieczeństwo
 • Bogaty i intuicyjny interfejs
 • Autouzupełnianie pozycji słownikowych
 • Inteligentne kontrolki
 • Walidacja danych po stronie klienta
 • Łatwe i szybkie wdrażanie

Organizacja pracy

Zebranie w jednym miejscu oraz uporządkowanie według określonych kryteriów procesów biznesowych ułatwia organizację pracy zarówno przedstawicieli handlowych jak i wewnętrznych działów przedsiębiorstwa, pozwalając efektywnie planować działania oraz synchronizować pracę większych zespołów.

Zarządzanie projektami

Dostęp do kompleksowej wiedzy o projektach z wyszczególnieniem konkretnych zadań, terminu ich realizacji oraz kosztów, pozwala na stałe monitorowanie postępu prac oraz nadzór. System usprawnia zarządzanie czasem, zasobami przedsiębiorstwa oraz pozwala optymalnie delegować pracowników do realizacji konkretnych zadań. Ułatwia wyznaczać terminy realizacji oraz oszacować ewentualne opóźnienia.

Analiza

Jedną z funkcjonalności systemu jest raportowanie rzeczywistych i zakładanych kosztów przedsięwzięć, co daje możliwość ich lepszej kontroli. Powiększ zdjęcie Wprowadzanie kosztów w powiązaniu z konkretnymi zdarzniami i klientami umożliwia szczegółową analizę sprzedaży oraz porównywanie efektów i przyczynia się do racjonalizacji obsługi klienta.

Relacje z klientem

System Lothse zapewnia pracownikom, niezależnie od miejsca i czasu, dostęp do jednolitego zbioru informacji dającego pełen przegląd relacji z kontrahentem. Pozwala to na sprawne przejmowanie zadań i klientów w przypakdu choroby lub nieobecności i ułatwia wdrażanie nowych pracowników, gwarantując jednocześnie ciągłość i fachowość obsługi.

Przepływ informacji wewnątrz firmy

Wyeliminowanie konieczności częstego szukania danych i wymiany informacji w tradycyjny sposób przyczynia się do znacznej oszczędności czasu i poprawia jakość zarządzania i obsługi. Powiększ zdjęcie Możliwość podpinania pod dowolny krok procesu plików zewnętrznych w wybranym formacie binarnym (np. MS Word / Excel / PDF) gwarantuje nam do nich natychmiastowy dostęp dokładnie wtedy, gdy są potrzebne i zmniejsza ilość papierowych dokumentów.