de en pl
O NASUSŁUGIPRODUKTYKONTAKT
AKTUALNOŚCI

-
Zakończyliśmy pierwszy etap inwestycji w nieruchomość lokalową w centrum Radomia. Lokal w ścisłym centrum miasta został oddany do uzytkownia.

Nasz klient Werth-Holz S.A. zadebiutował na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Naszemu klientowi zapewniamy rozwój i utrzymanie całości infrastruktury IT.

Po blisko 2 letnim procesie w urzędzie patentowym uzyskaliśmy ochronę prawną na znak towarowy "Himalaya-IT", "Himalaya" oraz znak graficzny "HI".

Od dziś zapraszamy do naszego nowego biura przy ul.Kazimierzowskiej 43/34

-
Zakończyliżmy pierwszy etap prac projektowo-programistycznych nad nowym portalem cross-language. Projekt współfinansowany był ze środków UE - Innowacyjna Gospodarka program 8.1.

U naszego klienta ECI Group wdrożyliśmy nasz nowy produkt - wielofunkcyjne repozytorium dokumentów.

Wdrożyliśmy u jednego z naszych klientów system tradingowy na platformę Forex.

-
Uczestniczyliśmy w Devoxx - corocznej konferencji poświęconej Javie w Anwerpii. Zdobyta wiedza pozwoli nam uczynić nasze rozwiązania jeszcze bardziej niezawodnymi i innowacyjnymi.

Zakończyliśmy etap analizy i rozpoczęliśmy pracę nad PoC systemu SLM dla jednego z pięciu największych banków na świecie

-
Od dziś zapraszamy do naszego nowego biura przy ul.Marszałkowskiej 55/73 lokal 13.

Zakończyliśmy wdrożenie naszego autorskiego produktu klasy Workgroup w spółce giełdowej

Kompetencje

Obszary działalności i technologie w których się specjalizujemy

Obszary działania

  • Telekomunikacja
  • Finanse i Bankowość
  • Ubezpieczenia
  • Ecommerce
  • Małe i średnie firmy

Rozwiązania

  • E-business
  • Rozwiązania portalowe i webowe
  • Systemy klasy CRM i ERP
  • Platformy integracyjne
  • Systemy bankowe

Technologie
ANSI C, C, C++, C#, Windows Forms, Delphi
Java, J2EE, J2ME, J2SE, EJB, JDBC, ODBC
JMX, JMS, JTP, JPA, JSR-168
AOP, SOA, SOAP, Corba
Python, Perl, Bash/Shell
Systemy RDBMS
Oracle
SQL, PL/SQL, T-SQL
MySQL, PostgreSQL
Sybase, Paradox, DB2
Serwery i kontenery
BEA WebLogic, BEA AquaLogic, Bea Workshop
WebSphere, WebSphere Portal, Websphere MQ
JBoss, Apache, Tomcat
Framework
Spring
Hibernate
Struts, Acegi
Programowanie webowe
AJAX, XML, (X)(D)HTML, CSS
JSP, Tiles, JSTL, Velocity
Sitemesh, JSF, Portlets Liferay
Ruby on Rails, exJS
GUI
SWT, AWT, GWT, Swing
JGoodies, JFace, BackBase
Biblioteki
Quartz
Jakarta Commons
Compass
Log4J
Lucene, iText, POI
Narzędzia
CVS, SVN
Ant, Maven2
XDoclet
JMeter
Continuum
Bugzilla