de en pl
O NASUSŁUGIPRODUKTYKONTAKT
AKTUALNOŚCI

-
Zakończyliśmy pierwszy etap inwestycji w nieruchomość lokalową w centrum Radomia. Lokal w ścisłym centrum miasta został oddany do uzytkownia.

Nasz klient Werth-Holz S.A. zadebiutował na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Naszemu klientowi zapewniamy rozwój i utrzymanie całości infrastruktury IT.

Po blisko 2 letnim procesie w urzędzie patentowym uzyskaliśmy ochronę prawną na znak towarowy "Himalaya-IT", "Himalaya" oraz znak graficzny "HI".

Od dziś zapraszamy do naszego nowego biura przy ul.Kazimierzowskiej 43/34

-
Zakończyliżmy pierwszy etap prac projektowo-programistycznych nad nowym portalem cross-language. Projekt współfinansowany był ze środków UE - Innowacyjna Gospodarka program 8.1.

U naszego klienta ECI Group wdrożyliśmy nasz nowy produkt - wielofunkcyjne repozytorium dokumentów.

Wdrożyliśmy u jednego z naszych klientów system tradingowy na platformę Forex.

-
Uczestniczyliśmy w Devoxx - corocznej konferencji poświęconej Javie w Anwerpii. Zdobyta wiedza pozwoli nam uczynić nasze rozwiązania jeszcze bardziej niezawodnymi i innowacyjnymi.

Zakończyliśmy etap analizy i rozpoczęliśmy pracę nad PoC systemu SLM dla jednego z pięciu największych banków na świecie

-
Od dziś zapraszamy do naszego nowego biura przy ul.Marszałkowskiej 55/73 lokal 13.

Zakończyliśmy wdrożenie naszego autorskiego produktu klasy Workgroup w spółce giełdowej

Tworzenie oprogramowania


Doświadczenie wyniesione z wielu tworzonych przez nas projektów, pozwoliło nam wypracować naszą własną metodologię wytwarzania oprogramowania. Została ona stworzona na bazie Agile / eXtreme programming i jej głównym celem i atutem jest maksymalne zwrócenie się w stronę Klienta i Jego wymagań oraz dostarczanie jak najbardziej wartościowych produktów.
Cenimy:

Jednostki i interakcje ponad procesy i narzędzia
Działające oprogramowanie ponad szczegółową dokumentację
Współpracę z klientem ponad negocjacje kontraktów
Odpowiedź na zmianę ponad wypełnianiem planu
Z manifestu Agile

Choć elementy wymienione po prawej stronie są niezbędne w procesie wytwarzania oprogramowania, mają charakter raczej operacyjny. Bardziej strategiczne są wyróżnione pojęcia po lewej stronie i dlatego na nich skupiamy się w procesach inżynierii oprogramowania.

Dlaczego Agile

Tradycyjny sposób produkcji oprogramowania, składający się z czterech kolejno następujących po sobie etapów bez możliwości powrotu, stwarza wiele probelemów i często przyczynia się do wzrostu kosztów a nawet klęski projektów. Dzieje się tak dlatego, że:

Zwinne programowanie

Odpowiedzią na te braki są zwinne i lekkie metodyki wytwarzania oprogramowania. Ich ideą jest podział projektu na małe problemy i rozwiązywanie każdego z nich w krótkim okresie czasu. Podstawową jednostką czasu w tej metodologii jest iteracja. Trwa ona od dwóch do czterech tygodni i składa się z następujących faz: Bardzo ważne jest to, że każda z iteracji realizowana jest przy ścisłej współpracy z klientem, dzięki czemu na bieżąco można modyfikować założenia i wymagania projektu, poprawiać błędy powstałe w wyniku nieporozumień i kontrolować przebieg całego procesu. Adaptacyjne zarządzanie oprogramowaniem opiera się na wielu regułach i zasadach, takich jak:

Quick win

Jedną z zalet naszego podejścia do wytwarzania oprogramowania jest dostarczanie klientowi w sposób ciągły (po każdej iteracji) kolejnych wersji produktu. Pozwala to na bieżąco konfrontować zamierzenia i oczekiwania klienta (które często ewoluują) z realnym produktem i modyfikować go nawet w późnych etapach tworzenia produktu. Agile pozwala na szybkie przeprowadzenie takich zmian oraz redukuje koszty do minimum. W przypadku przerwania projektu z różnych przyczyn, klient zostaje z działającym systemem o większej lub mniejszej funkcjonalności na miarę zainwestowanych środków. Quick win jest również znakomitym miernikiem zaawansowania prac.